Deviațiile sexuale

Deviațiile sexuale sunt definte ca tulburări de comportament sexual care pot lua numeroase forme. Aceste tulburări sunt clasificate în trei grupe: deviații (devianțe) care privesc alegerea partenerului, tulburări legate de comportamentul de seducție și de actul sexual propriu-zis.

În ceea ce privește sexualitatea, normele sunt foarte diferite, în funcție de epoci și societăți. Este extrem de delicată problema stabilirii unei delimitări între comportamentele normale și cele deviante. La începutul mileniului III, în țările occidentale se consideră normală orice relație sexuală între adulți care consimt la aceasta și care nu atentează la integritatea fizică sau psihică a vreunui partener. Devianța sexuală apare, în majoritatea cazurilor, la bărbați (comportament constituțional). Posibilele cauze ale devianței pot fi educația primită de către persoană, evenimentele survenite în copilărie sau aplicate de societate.

Clasificarea deviațiilor sexuale:

Devianțele în alegerea a partenerului: Persoanele cu acest tip de devianțe prezintă dezinteres, repulsie sau teamă față de un partener normal (adult care consimte) și caută plăcerea sexuală cu alți parteneri care, în anumite cazuri, nu aparțin speciei umane.

Pedofilia este căutarea partenerilor care nu au atins vârsta pubertății, de sex feminin sau masculin. La anumiți pedofili, devianța se manifestă precoce la vârsta adultă. Aceștia își aleg profesii care să le faciliteze contactul cu tinerii (învățător, profesor de sport etc.), dar își pot alege victimele și din anturaj (familie, prieteni). La o vârstă mai avansată, pedofili își pot realiza devianța printr-o situație influentă sau favorizantă (de ex. tată vitreg). Copilul nu poate să consimtă și prin urmare este vorba despre un comportament deviant care implică o agresiune sexuală.

Zoofilia are ca obiect al dorinței sexuale un animal de talie mică (pisică, câine etc.) destinat să procure dezmierdări proprietarului, sau un animal de talie mare (oaie, capră, vacă, iapă etc.) cu care se acuplează anumiți bărbați fără pregătire, care trăiesc în preajma acestor animale.

Necrofilia se definește prin faptul că obiectul dorinței persoanei este reprezentat de corpurile femeilor moarte.

Deviațiile comportamentului de seducție: Deviantul înlocuiește într-o oarecare măsură seducția cu forțarea, acționând prin constrângerea unor persoane în situație de inferioritate (fizică sau legată de statut), fără posibilitate de apărare, pentru act sexual. Acesta încearcă să evite riscul de eșec pe care îl implică seducția.

Incestul este un abuz de putere al unuia dintre părinți față de copii săi. În majoritatea cazurilor, incestul are loc între tată și fica sa. Cazurile de incest au fost dovesite în toate mediile socio-economice, chiar dacă sunt mai frecvente în familiile mai sărace și mai numeroase. Tații incestuoși pot să abuzeze de fete de la vârste foarte fragede, pentru a obține privilegii corporale, masturbare, felație, sodomie, mai rar coit. În numeroase cazuri de incest, victimele se resemnează, așteptând pubertatea sau căsătoria pentru a denunța abuzurile cărora le-au căzut victime. În alte cazuri, riscul la care este expusă o soră mai mică le determină să rupă tăcerea. Ca și pedofilia, această deviație constituie o agresiune sexuală față de copil.

Agresiunea sexuală constă în recurgerea la intimidare (hărțuire) sau la folosirea forței brutale (viol) pentru a constrânge persoana să aibă contact sexual.

Deviațiile comportamentului de acuplare (ale actului sexual): Pentru a obține plăcerea sexuală, persoana deviantă înlocuiește coitul cu diferite acte, din care unele pot atenta la intergritatea fizică sau psihică a unuia dintre parteneri.

Voyeurismul constă în observarea clandestină a cuplurilor care au contact sexual, a femeilor în baie etc.

Exhibiționismul constă în șocarea unei persoane (adesea o femeie sau o fetiță), prin arătarea organelor sexuale (penisului) și, dacă este posibil, prin masturbare și ejaculare.

Sadismul apare atunci când raportul sexual este înlocuit cu o suferință fizică (obținută prin flagelare, legare strânsă, tăiere, arsuri etc.) indusă partenerului, în privirea căruia persoana deviantă găsește plăcere. Adesea acesta ajunge la orgasm prin masturbare.

Masochismul apare atunci când deviantul solicită să i se aplice pedepse de către o persoană care este de acord sau care este remunerată ulterior. Sub influența modei, suferința indusă sau percepută a fost prezentată uneori ca un rafinament erotic. Totuși acest sadomasochism erotic este periculos prin riscul de rănire fizică pe care îl implică.