Ramuri ale psihologiei

Pentru persoanele care studiază psihologia este important de știut că acesta este un domeniu destul de vast, care ne pune la dispoziție mai multe alternative pentru a ne orienta în viitoarea carieră de psiholog.

PSIHODIAGNOSTIC – metodă de explorare a personalității bazată pe interpretarea liberă de forme accidentale.

PSIHOFARMACOLOGIE – studiul efectelor produse de utilizarea medicamentelor și drogurilor asupra psihismului și dispoziției,

PSIHOFIZICĂ – disciplina care studiază și cuantifică senzațiile provocate de excitații determinate.

PSIHOFIZIOLOGIE – este o parte a psihologiei experimentale care studiază mecanismele fiziologice ale comportamentului și activității mentale.

PSIHOLOGIA COPILULUI – studiază psihogeneza, reliefând legile evoluției psihicului, stadiile parcurse și particularitățiile proprii fiecărui stadiu.

PSIHOLOGIE ANIMALĂ – ramură a psihologiei comparate.

PSIHOLOGIE CLINICĂ – metodă specifică de înțelegere a conduitelor umane, care urmărește să determine simultan ceea ce este tipic și ceea ce este individual la o anumită persoană, considerată ca o ființă care trăiește o situație diferită.

PSIHOLOGIE COMPARATĂ – ramură a psihologiei care evidențiază similitudinile sau diferențele psihologice dintre animale și oameni sau grupurile umane (în funcție de rase, medii culturale, niveluri socio-economice, vârste etc.).

PSIHOLOGIE CONCRETĂ – psihologie în raport cu realitatea.

PSIHOLOGIE DIFERENȚIALĂ – studiu comparativ al diferențelor individuale.

PSIHOLOGIE DINAMICĂ – ramură a psihologiei care studiază forțele exercitate asupra ființei umane și consecințele lor în organizarea personalității.

PSIHOLOGIE ECONOMICĂ – studiul comportamentelor umane în sectoarele de producție, distribuție și consum al resurselor.

PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ – ramură a psihologiei care supune experimentării faptele cunoscute prin observație, pentru a le verifica și pentru a stabili legile care le guvernează.

PSIHOLOGIE GENETICĂ – studiul dezvoltării mentale a copilului.

PSIHOLOGIE INDUSTRIALĂ – ramură a psihologiei aplicate, care se interesează de problemele umane ale industriei.

PSIHOLOGIE JUDICIARĂ (CRIMINOLOGIE) – studiază cauzele comportamentului antisocial al ființei umane și încearcă să îl remedieze.

PSIHOLOGIE MILITARĂ – psihologie aplicată la organizarea și la activitățile forțelor armate.

PSIHOLOGIE MOLARĂ – concepție unitară a omului, care interzice ca omul să fie examinat altfel decât în globalitatea sa.

PSIHOLOGIE OBIECTIVĂ – metoda de abordare exterioară a faptelor psihologice, similară cu aceea din științele fizice, care observă, măsoară și extrage legi.

PSIHOLOGIE PATOLOGICĂ – studiul tulburărilor de comportament, de conștiință și de comunicare.

PSIHOLOGIE SOCIALĂ – studiază comportamentul persoanelor în mediul lor social.

PSIHOLOGIE UMANISTĂmișcarea psihologică al cărei obiectiv declarat este dezvoltarea persoanei.

Pe tine ce te atrage cel mai mult? Alegerea îți aparține!